camping in normandië

Juridische informatie

Deze hele site is onderworpen aan de Franse en Europese regelgeving.
Alle op deze website gepubliceerde inhoud is het exclusieve eigendom van Camping les boucaniers.

“www.camping-lesboucaniers.com” is de website van Camping Les Boucaniers, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te :
Camping Les Boucaniers
44 Rue Pierre Mendes
76470 Le Tréport
telefoon : 02 35 86 35 47
e-mail: beschikbaar via het formulier op de contactpagina

Siret : 81022565600018
Intracommunautaire BTW: FR55810225656
RCS : Amiens B 810 225 656

Directeur publicatie: Chloé Wadoux
Telefoon: 02 35 86 35 47
Internetadres: https://www.camping-lesboucaniers.com

Foto credits: Camping les boucaniers en Envato Elements onder licentie.

De gebruiker van de website erkent dat hij/zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot deze site en deze te gebruiken.
Hij erkent tevens kennis te hebben genomen van deze juridische mededeling en verbindt zich ertoe deze na te leven.
De gebruiker heeft het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens (artikel 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming).
Om dit recht uit te oefenen kan de gebruiker contact opnemen met de directeur van bovengenoemde publicatie.
Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site door welk middel dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website is verboden en vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L 335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom.
Hetzelfde geldt voor eventuele databanken op de website, die beschermd worden door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken in het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

De informatie op deze site is niet contractueel en kan niet aansprakelijk worden gesteld door camping les boucaniers, die te allen tijde vrij is de inhoud en presentatie van de pagina’s op haar site geheel of gedeeltelijk te verrijken, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen.

Ondanks alle zorg die besteed wordt aan het maken en bijwerken van deze site, kunnen zich fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen voordoen, evenals problemen met de verbinding met de site of onderbrekingen in de verbinding. Camping les boucaniers wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele directe of indirecte schade die hieruit kan voortvloeien.

©2022 alle rechten voorbehouden Camping les boucaniers | Een schepping MW Communication